Dəstək veriləcək məhsulun yaşam döngüsündəki(product life cycle) yeri, istifadə edilmiş texnologiyaların mövcud vəziyyəti, istifadəçi tələbləri və istəkləri kimi mövzular nəzərə alınaraq texniki dəstək veririk.

Texniki Dəstək Xidmətlərimiz

  • Proqramı yaxşılaşdırmağa yönəlik dəstək: yeni funksiyalar veya dəyişikliklərin əlavə edilməsi, performansı yaxşılaşdırmağa yönəlik işlər
  • Düzəldici dəstək(Bug Fixes):  təsbit edilən proqram səhvlərinin düzəldilməsi
  • Uyğunlaşdırma dəstəyi: Database versiyasının dəyişməsi, istifadə edilən virtual serverin dəyişməsi ve s.
  • Təhlükəsizlik dəstəyi : proqramın təhlükəsizliyinin artırılması və ola biləcək səhvlərin meydana gəlməmişdən qabaq təsbit edilərək qarşısının alınması